Skip to main content

Maja

Maja

Za mano je nekaj let psihoterapije, da sem prišla bolj v stik s čustvi in potrebami, katere zdaj v bližnjih odnosih lažje izrazim. Marsikaj mi je postalo bolj jasno, saj sem bolje spoznala Kdo sem in Kaj potrebujem. Duhovno vodstvo je odgovorilo na neka vprašanja, ki so globlja od potreb (npr.: “Zakaj me ves čas spremlja občutek, da sem za Vse sama”) in je osmislilo nekatere odločitve in poti (npr. Vztrajanje v službi, občutek utrujenosti zaradi Pehanja za cilji, ki niso moji...). Polona je izredno Lepo in jasno ubesedila kakšna naj bo moja pot, da bom bolj v stiku s sabo in posledično bolj zadovoljna na področjih, ki sem jih v vprašanjih izpostavila. Skrajšala je pot iskanja odgovorov oz. razumevanja situacij in odločitev in mi pokazala pot Kako sprejeti nekatere stvari v življenju tako kot so, z razumevanjem zakaj je tako zame najbolje.
Maja